domingo, 20 de junio de 2010

o traballo plantexado

Os alumnos traballaron en grupos a creación dun anuncio persuasivo, a favor ou en contra da droga asignada que lles tocaba ao azar, ou ben á decisión dos monitores por motivos de traballo específico.
outra parte do traballo consistía en comentar as guías asiganadas polo concello, e crear unha crítica constructiva ao respecto tamén.

obxectivos.
- fornecer a cohesión grupal
- traballar en grupo autoxestionando o tempo, os materiais e as ideas a levar a cabo
- pensar nos mitos que se xeneran en torno a estas drogas, e desmontalos.
- crear debate; unha visión crítica das cuestións xerais, en torno a este asunto.

traballamos coas seguintes guías

guía de cannabis, link a web
guía de tabaco e alcohol de autoría de Juan Carlos Melero e Roberto Flores, link web

O CANNABIS

Traballos realizados por os alumnos

CONVÉNCEME PARA FUMAR PORROS

CONVÉNCEME PARA QUE NON FUME PORROSDEBATES
Consecuencias positivas e negativas do consumo
Fumo porros - o único que fago é fumar porros

O ALCOHOL

Traballos realizados por os alumnos.

POR QUÉ ME GUSTA BEBER


POR QUÉ NON ME GUSTA BEBER


DEBATES
Consecuencias negativas e positivas do consumo.
Cando beber resulta nocivo?

O TABACOTraballos feitos por os alumnos.

CONVENCEME DE QUE FUMAR É BON
CONVÉNCEME DE QUE FUMAR NON É BON


DEBATES
Hasta cando podes elexir?
Consumo de tabaco. Decisión ou vicio?
O negocio do tabaco
O tabaco e a imaxe personal de un mesmo
Efectos do consumo